Soms weet je dat je eigenlijk maar een klein duwtje in de rug nodig hebt. Dat één sessie met volle aandacht op een specifiek onderwerp, een vaardigheid of een urgent vraagstuk genoeg kan zijn om te zorgen voor een doorbraak in de groep. Soms zal dat nodig zijn omdat er een escalatie dreigt, vanuit onderlinge conflicten. Soms omdat de groep zich juist aan het ontwikkelen is en nog een extra stimulans nodig heeft qua inhoudelijke inspiratie of oplossingsrichtingen.

Soms weet je dat je eigenlijk maar een klein duwtje in de rug nodig hebt. Dat één sessie met volle aandacht op een specifiek onderwerp, een vaardigheid of een urgent vraagstuk genoeg kan zijn voor een doorbraak in de groep.

Als je precies weet wat datgene is wat aandacht behoeft in jouw team, kunnen we werken met een high-impact sessie. Een bijeenkomst (variërend van twee tot vier uur, soms met een herhalingsbijeenkomst na enkele maanden) waarin de groep zich deze vaardigheden leert eigen maken of een belangrijk vraagstuk binnen het team wordt opgelost.

Onderwerpen
De afgelopen elf jaar heb ik mij kunnen specialiseren in het thema effectief samenwerken. Ik heb daarin twee onderwerpen als bijzondere expertise: het denken in driehoeken en transparant communiceren. Het eerste thema betreft het samenwerken vanuit drie rollen (initiator, actor, ondersteuner), vanuit resultaatgerichtheid en gedeelde verantwoordelijkheid op inhoud en proces. Het tweede, transparant communiceren, betreft de vaardigheid om nauwkeurig uit te drukken wat je bedoelt en te toetsen of de ander bedoelt wat jij denkt. In een high-impact sessie kunnen deze onderwerpen centraal staan.

Werkwijze
In een high-impact sessie brengen we de juiste tools en theorie naar voren, om de inhoudelijke vragen verder te brengen. Belangrijk vind ik dat we niet proberen de realiteit in de theorie te ‘proppen’, maar juist te kijken hoe een theorie of model de realiteit kan vereenvoudigen of vergemakkelijken. Soms gaat het echter alleen om aandacht: om het boven tafel krijgen van de verschillende behoeften, vragen, zorgen, scenario’s of risico’s rondom een vraagstuk. Theorie komt dan alleen ten tafel als dat het vraagstuk verder brengt. Meer over mijn werkwijze zie je hier.

Bekijk ook individuele coaching of teamcoaching.