Marloes de Jong 2021

Sinds 2005 ben ik werkzaam als organisatieadviseur en coach voor teams en individuen die effectiever willen (samen)werken. Ik hou van een realistische kijk op de zaak: wat speelt er, wat is er nodig en wat is daarin reëel? Ik help je dus graag om de realiteit van dit moment onder ogen te komen: zodat er licht komt op alle spanningen, worstelingen, vraagstukken of denkrichtingen, je je positie kunt bepalen en van daaruit kunt gaan kijken naar oplossingen die ook écht zullen werken.

Organisatieantropoloog
Mijn achtergrond ligt in de organisatieantropologie: een vakgebied waarin onderzoek, observatie en duiding van patronen en gewoontes binnen groepen centraal staat. Dat betekent dat ik bij teams en individuen kijk naar wat voor hen als vanzelfsprekend geldt. Welke ongeschreven regels er leven en hoe die het denken en handelen sturen.

De eerste tien jaar van mijn werkzame leven (2005-2015) heb ik doorgebracht bij Kessels & Smit, The Learning Company. Een bureau waar ik samen met vakgenoten van hoog niveau heb geleerd hoe je verandervraagstukken kunt benaderen vanuit een lerend perspectief. Ik deed er veel ervaring op in het onderzoeken en analyseren van organisatie- en teampatronen, via coaching, strategisch adviseren en het begeleiden van aanstormende vakgenoten.

Sinds 2016 werk ik als zelfstandig ondernemer. Een hoge professionele standaard van (team)coaching vind ik daarin erg belangrijk. Ik ben dan ook aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).

Denken in driehoeken: verantwoordelijke relaties creëren
Ik heb mij gespecialiseerd in het driehoeksperspectief: een manier van werken waarin resultaatgerichtheid, focus, rol-opvatting en gedeelde verantwoordelijkheid centraal staan.

Transparantie is het credo: duidelijk zijn over wat je verwacht, leidt tot veel effectievere afspraken en betere eindresultaten. In teamsessies ga ik daarom graag op zoek naar impliciete verwachtingen, achterliggende belangen en (vaak ongetoetste) aannames in een groep. Zo kunnen de verschillende beelden worden uitgesproken, misverstanden opgehelderd en de teamdynamiek verbeterd. Over deze manier van werken en kijken schreef ik in 2013 een boek, waar in 2019 de derde druk van uitkwam. Geïnteresseerd? Je kunt hem hier vinden.

Duidelijk zijn over wat je verwacht, leidt tot veel effectievere afspraken en betere eindresultaten.

Speciaal voor de bouwsector: risicomanagement 2.0
Ik heb mijn manier van werken en kijken al op veel plekken mogen toepassen: op ROC’s en hogescholen, in ziekenhuizen – zowel bij stafdiensten als verpleegafdelingen – , bij zorginstellingen en in verschillende samenwerkingscontructies in de bouwsector. Voor deze laatste sector bundel ik al acht jaar de krachten met ingenieursbureau Tauw onder de naam van Risicomanagement 2.0: waar zij de technisch inhoudelijke risico’s analyseren, kijk ik naar de eventuele relationele en communicatieve risico’s zoals wantrouwen, haast of teleurstelling die zich minder expliciet voordoen. Via de site van Tauw vind je meer informatie over Risicomanagement 2.0.