Teamcoaching is nuttig voor alle groepen (en een groep is al een groep vanaf drie mensen!) die regelmatig moeten samenwerken, op weg naar een zelfde doel.  Het is een vorm van analyse, onderzoek en reflectie bij team-gerelateerde vraagstukken zoals slimmer samenwerken, voorbereiden op een verandering, ineffectieve patronen doorbreken, misverstanden of conflicten ophelderen.

Teamcoaching is zinvol als je merkt dat samenwerken moeizaam gaat, als er veel ‘gedoetjes’ in de groep zijn, of als je weet dat er binnenkort een grote verandering aan komt waarop je goed voorbereid wilt zijn.

Vragen
Er hoeft niet heel veel mis te zijn, om een teamcoach te willen inschakelen. Regelmatig werk ik met teams waar de teamleden juist prima door één deur kunnen met elkaar. Vaak speelt er in zo’n geval iets anders: het team moet van samenstelling gaan wisselen (bijvoorbeeld door een fusie), er zijn veel collega’s in korte tijd weggegaan, een groep wil juist meer jonge mensen aantrekken en behouden of het team wil ieders expertise meer benutten. In deze vorm is teamcoaching eigenlijk zoiets als ‘het dak repareren terwijl de zon schijnt’: juist als het qua samenwerking of sfeer goed gaat, is het belangrijk vooruit te kijken en kwetsbare punten nú aan te pakken. En je vanuit de huidige stevigheid te verhouden tot de nieuwe realiteit. Vormen waarin dat gebeurt, zijn bijvoorbeeld een teamdag, coaching on the job, workshops of intervisie.

Tegelijkertijd wordt teamcoaching veel ingezet wanneer die zon al niet meer schijnt. Mijn hulp wordt dus ook ingeschakeld in teams waar conflicten zijn, waar teamleden elkaar niet meer vertrouwen of individuen zich onveilig en onzeker voelen. Zoals de groep docenten die elkaar niet meer vertrouwde omdat teamleden van elkaar dachten dat zij de studenten tegen de docenten opzetten. Of de groep callcenter-medewerkers, waar de angst voor roddelen, de waarheid verdraaien of juist verzwijgen een groot probleem vormde in de dagelijkse samenwerking. Dan spelen vaak diepgewortelde thema’s als onveiligheid, wantrouwen, buitensluiting en ‘oud zeer’.

Werkwijze
Teamcoaching start ik meestal met interviews: zodat de teamleden zelf (in vertrouwelijkheid) kunnen vertellen hoe zij de situatie in het team ervaren. De analyse van al die gesprekken (soms zijn het er 3, soms wel 25) vormt de basis van het verdere ontwerp. Pas als helder is welke thema’s spelen, kan ik tot een goede aanpak komen. Die aanpak kan variëren van een reeks workshops of intervisie tot gespreksbegeleiding in vergaderingen en teamsessies op de hei. Wil je meer lezen over mijn aanpak, kijk dan hier.

Bekijk ook individuele coaching of high-impact sessies.