Iedereen worstelt wel eens met een vraagstukken rondom effectiviteit, spanning, zelfvertrouwen of keuzes maken. Sparring of reflectie kan daarbij erg prettig zijn: juist in interactie met anderen ontstaan soms de beste inzichten of ideeën. Eén of meer individuele coachgesprekken kunnen dit proces versnellen, en daarvoor kun je mij inschakelen. In mijn rol als coach luister ik goed naar wat je vertelt. De inhoud van het vraagstuk, de onderliggende behoeften of dilemma’s waar je mee worstelt, maar ook de overtuigingen die je denken onbewust een bepaalde kant op sturen.

Juist in interactie met anderen ontstaan de beste inzichten of ideeën

Vragen
De vragen en contexten die mensen inbrengen, variëren enorm. Bijna altijd gaat het erom dat datgene wat je belangrijk vindt, onder druk staat. En dat je daardoor het gevoel krijgt de regie te verliezen. De mensen die ik spreek, zijn professionals die zoekend zijn naar focus, die zich willen ontwikkelen in hun communicatiestijl (te direct of juist te weinig assertief, niet effectief), betrokkenheid (te veel of juist te weinig), zichtbaarheid (meer profileren, uitspreken, assertiever zijn) en effectiviteit (te makkelijk overstag gaan of niet efficiënt werken). Soms zijn dit professionals die niet meer op hun best zijn, zich gefrustreerd voelen door collega’s of leidinggevenden die andere normen hanteren in de samenwerking,. Ik coach ook jonge werkende moeders, die graag meer rust willen creëren of van hun ‘schuldgevoel’ willen afkomen. En oudere professionals die richting hun pensioen gaan en de laatste jaren van hun werkzame leven graag zinvol en plezierig willen invullen.

Werkwijze
Mijn aanpak is onderzoekend en analytisch: in een aantal gesprekken (soms maar één, soms vier, zelden meer dan 5) brengen we een nieuwe ordening aan in de complexiteit van je vraagstuk en de mogelijkheden om eruit te komen. Wat speelt er, waar zit de essentie, wat is voor jou belangrijk en welke gedachten heb je daar tot nu toe over gehad? En wat heb je in huis om hierin een volgende stap te zetten? Op deze manier bouwen we in onze gesprekken aan een nieuw (handelings)perspectief, zelfvertrouwen, focus en autonomie. Lees hier meer over hoe ik werk.

Bekijk ook teamcoaching of high-impact sessies.